С близо 52 хиляди лева 38 читалища от област Шумен ще имат възможност да обновят библиотечния си фонд.  Това става възможност след спечелени от читалищата проекти по втората процедура, обявена от Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 1 284 млн. лв.

Одобрените проекти на читалищата от област Шумен получават от 900 лв. до над 4 000 лв., като получената сума варира в зависимост от броя население, което използва библиотеките на читалищата.

От одобрените проекти на читалищата от областта най-висока сума за книги и други информационни издания получават читалищата в град Шумен НЧ "Асен Златаров-1872" – 4713 лв. и НЧ "Боян Пенев-1949" – 4607 лв.

Проектите на останалите читалища са финансиране средно с по 1200 лв., а най-ниската сума е за НЧ "Напредък-1920" в село Царев брод – 793,25 лв.

С пълния списък на одобрените проекти на читалищата може да се запознаете в прикачения файл.

ШУМ.БГ