ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Определя режимите на работа на топло- и електрогенериращите мощности /когенерация и котли/ в зависимост от потреблението и климатичните условия.
 • Следи и анализира основните производствени и технически показатели за комбинирано производство.
 • Определя оптималните режими на работа на когенератора в летния период с цел постигане на показателите за високоефективно комбинирано производство.
 • Провежда обучение на диспечерите.
 • Прави оценка и разбор на работата на сменните диспечери.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование - специалност „Топлотехника“, „Топлоенергетика“ или подобна.
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
 • Много добро владеене на MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Познаване на нормативната уредба в областта на здравословни и безопасни условия на труд ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 23.11.2020 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички кандидати.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.

 

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.