Средната брутна месечна работна заплата през месец септември т.г. в област Шумен е 1 115 лв.. През юли тя е била 1 106 лв., за август - 1 086 лв., съобщиха от отдел Статистически изследвания – Шумен към Териториално статистическо бюро-Североизток.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2020 г. е 1 397 лева. По този показател за третото тримесечие на 2020 г. област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през септември е област София (столица) - 1 868 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 942 лева.

През септември в област Шумен средната заплата нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6% до 1 102 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.0%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 14.4% и „Други дейности“ - с 10.2%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство“ - с 3.9%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 3.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3.3%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 11,3%, спрямо същото тримесечие на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 г., средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния сектор - с 9.6%.

ШУМ.БГ