На територията на област Шумен няма възможност да бъде приложена реорганизация на лечебни заведения, които да бъдат ангажирани с лечение на пациенти с COVID - 19 и такива, които ще изпълняват медицински дейности само за незаразени с коронавирусна инфекция пациенти.

Това становище се изразява в писмо на областния управител проф. Стефан Желев до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по повод искане от МЗ, свързано с определянето на лечебни заведения за болнична помощ, които да ангажират пълния си леглови капацитет и ресурси за лечение на пациенти, заразени с короновирусна инфекция, а за лечението на пациенти, които не са заразени, да се определят отделни лечебни заведения, т.нар. „чисти болници”.

Писмото на Министерството на здравеопазването с такова искане е получено в началото на седмицата до областния управител със срок за отговор до днес, съобщиха от Областна администрация.

Анализът на Регионалната здравна инспекция в Шумен показва, че спецификата на здравната мрежа в област Шумен не позволява определянето на конкретни лечебни заведения, които ще изпълняват медицински дейности само за заразени или незаразени с коронавирусна инфекция пациенти.

Към днешна дата РЗОК-Шумен има действащи договори с общо 4 лечебни заведения, оказващи болнична медицинска помощ. Това са ”МБАЛ-Шумен“ АД, ”МБАЛ Велики Преслав” ЕООД, ”КОЦ-Шумен”ЕООД, ”СБАЛК Мадара” ЕАД.

”МБАЛ - Шумен“ е единственото лечебно заведение в областта с действащ спешен портал, който обслужва всички пациенти от филиалите на ЦСМП Шумен, насочените от други лечебни заведения и спешни пациенти, потърсили сами лекарска помощ,

Към момента пациенти с COVID-19 се приемат в „МБАЛ-Шумен“, ”КОЦ-Шумен”, а в „СБАЛК-Мадара“ се приемат само техни пациенти с кардиологични проблеми, се казва в писмото на областния управител до министъра на здравеопазването.

ШУМ.БГ