През вчерашния ден, когато стартира данъчната кампания за 2021 г., в офиса на НАП в Шумен са подадени 6 данъчни декларации за доходите на физическите лица, от които 5 по електронен път и на място в офиса е приета 1 декларация с декларирани доходи от отдаване под наем на недвижим имот. Това съобщиха от шуменския офис на НАП.

Първата подадена декларация по интернет е с посочен данък за възстановяване, след като подателят е посочил ползване на данъчно облекчение за временна нетрудоспособност с приложено валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

От офиса на НАП в Шумен припомниха, че срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през тази година е 31 март. Крайният срок за обявяване на доходите тази година по изключение е 5 май, тъй като от 30 април до 4 май са официални почивни дни заради великденските празници.

От началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, които са изплатени на земеделски производители, както и доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. Лицата, извършващи дейност като еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е и срокът, в който фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни, уточняват от шуменския офис.

ШУМ.БГ