Депутатите решиха, че занапред търговците на едро няма да са длъжни да сезират ДАНС при съмнение за пране на пари. В момента Законът за мерките срещу пране на пари ги задължава да правят това, независимо с каква стока търгуват, за плащания в брой над 30 хил. лв.

Промяната е предложена от ГЕРБ и бе приета на първо и на второ четене.

Мотивът на вносителите е, че това изискване товари търговците с административни разходи и е свързано със сериозни санкции за неизпълнението им.


Задължението обаче остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари, посочват вносителите.

По Закона за ограничаване на плащанията в брой сделките над 10 хил. лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Дневник