Наемателите на общински сгради и терени няма да плащат за времето, през което бизнесите им са били затворени със заповед на здравния министър.

Предложението е на кмета на Шумен Любомир Христов и ще се гласува на предстоящата сесия на местния парламент.

Освобождаването от наем ще е за периода от 27-ми ноември 2020-та до 31-ви януари 2021-ва. За този период държавата затвори всички заведения за хранене и развлечения, игралните зали и казина, присъствените групови занятия в образователните и обучителните центрове и школи. Няма да се дължат суми и ползване на тротоари, площади, улични платна и други  терени, общинска собственост, в това число и за разполагане на маси и столове на открито.

От собствениците ще се иска да представят декларация, че не са работили, както и финансови документи за доказателство - за регистрираните ДДС дневник за продажбите, а другите отчет от касовия апарат. Таксите и наемите, които са платени предварително няма да се връщат, а ще бъдат прихванати от дължимите суми за следващи периоди.

ШУМ.БГ