Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен издаде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина. За замърсения терен е подаден сигнал в екоинспекцията, след което последвала проверка от екоинспектори, съобщиха от РИОСВ.

При проверката експерти от РИОСВ - Шумен установили замърсяване на терен с отпадъци в близост до отбивка по пътя Велики Преслав - Върбица, малко преди яз. Тича. Мястото се намира в землището на с. Сушина в ската към р. Камчия. Замърсеният участък с битови и строителни отпадъци бил с площ от 500 – 600 кв. метра.

Дадено е предписание на кмета на с. Сушина за почистване на района с отпадъци, както и предприемането на подходящи мерки за недопускане на повторни замърсявания. За изпълнение на предписанието РИОСВ очаква в срок да й  бъде подадена писмена информация.

ШУМ.БГ