С мнозинство от 19 гласа "за" и нито един "против" членовете на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) решиха да изпратят отрицателното си становище до Народното събрание по законопроекта на управляващите за създаване на специална, нова фигура на прокурор, който да има правомощия да разследва главния прокурор. След като и опозицията в парламента в лицето на БСП, и неправителствени организации, както и юристи отхвърлиха предложенията на ГЕРБ, сега и ВСС не одобри предложенията.

Цветинка Пашкунова обясни подробно становището, което е изготвено от правната комисия към съвета, и защо то е отрицателно. Тя посочи, че становището е за по-стария вариант на законопроекта (преди дни, на 19 януари управляващите внесоха поправки и предложиха трети пореден вариант) и комисията не е обсъждала новия вариант на предложения за промени. Междувременно, още преди ВСС да даде мнението си за законопроекта, предложенията минаха на първо четене в пленарната зала. Промените предвиждаха пленумът на ВСС да избира специален прокурор с мандат 7 години, който да може да разследва главния.

Пашкунова обясни, че промените се налагат след констатирани проблеми в осъдителното решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург "Колеви срещу България". С решението по това дело от 5 ноември 2009 г. са констатирани институционални и законодателни проблеми, липсата на ефективен механизъм за евентуално наказателно преследване срещу главния прокурор.

Пашкунова припомни, че разследващите главния прокурор трябва да се ползват от институционална, йерархична и лична независимост от него. Предложението на управляващите обаче не дава отговори за неговия статут, не е уредено правното положение, както и с какво ще бъде ангажиран при липса на данни за извършени престъпления от страна на главния прокурор.

"Процедурата по избор е сходна с тази като на тримата големи, а евентуалното му предсрочно освобождаване - като процедурата за член на ВСС. От предложенията обаче не става ясно как ще изпълнява функциите - сам или в екип, ще има ли самостоятелен ресурс", посочи Пашкунова.

Според пленума на ВСС "фигурата на разследващ главния прокурор се явява самоцелна", само за да се отговори на обществените очаквания, но не е съобразена с препоръките на Европейската комисия, нито пък с тези на Венецианската комисия".

Освен това в мотивите си комисията, а след гласуването - и пленумът на ВСС, приемат, че предложенията на управляващите не отговарят и на решението на Конституционния съд от лятото на миналата година, според което подобни изменения изобщо не са необходими, тъй като всеки прокурор може да разследва главния.

Като възможен вариант за независимо разследване срещу главния прокурор комисията по правни въпроси към ВСС предлага "ад хок" прокурор или списък с такива, както и възможност за инстанционен контрол над актовете.

Преди гласуването главният прокурор Иван Гешев каза, че по обясними причини няма да участва в гласуването.

"Това е поредният експеримент, който се прави със съдебната власт и зад който не стои никаква юридическа логика, а по-скоро политическа", коментира Гешев и се съгласи с мнението на пленума на ВСС, но не гласува.

На 19 януари управляващите предложиха трета поредна редакция на концепцията на управляващите за това кой да има правомощие да разследва главния прокурор. Според последното предложение в номинирането на специален прокурор ще може да участва целият пленум на ВСС (т.е. и съдиите), а не да бъде издиган само от прокурори. Освен това се променя и мандатът, като той е намален от 7 на 5 години. Друга важна промяна е мнозинството, с което ВСС ще избира прокурора, разследващ главния. Въвежда се изискване за поне 15 гласа от общо 25 членове на съвета. Променени са и идеите за правомощията му, като той ще може да разследва не само главния прокурор, но и неговите заместници.

Предишното предложение на управляващите от ГЕРБ и "Обединени патриоти" за фигурата на т.нар. независим прокурор, който да може да започне наказателно разследване срещу главния, предвиждаше той да се избира от пленума на ВСС с мандат 7 години и мина на първо четене в парламента. Именно за него днес ВСС даде отрицателното си становище. Първият проект за промени на бившия правосъден министър Данаил Кирилов претърпя провал и бе изоставен.

Дневник