След констатираните на 18 януари завишени стойности на показателя „мътност“ в питейната вода на Шумен, от РЗИ информираха, че последвалите проби са показали същото и отново препоръчват водата от язовир „Тича” да не се ползва за пиене и приготвяне на храна. Това касае жителите на градовете Шумен и Велики Преслав и селата Панайот Волов, Белокопитово и Дибич.

„От извършения извънреден лабораторен контрол на 19 и 20 януари на проби от питейна вода, взети от 6 пункта, разположени в различни райони на град Шумен, е отчетено завишаване стойностите на показател „мътност“, при наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормативните изисквания. Не се констатират други отклонения от здравните норми по изследваните физикохимични и микробиологични показатели“, уточняват от РЗИ.

От страна на здравната инспекция е засилен контрола над дезинфекцията на водата, подавана от „ВиК-Шумен“ ООД в зоната на водоснабдяване от язовир „Тича“, като ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, остатъчен свободен хлор и микробиологичните показатели.

ШУМ.БГ