Дългосрочен заем в размер на 15 млн. лв. смята да изтегли тази година община Шумен. Парите ще отидат за ремонт на улици и за подмяна на улично осветление.

Информацията за заема се появи днес на сайта на кметството, в презентация на Бюджет 2021.

"Нашето предложение е основно средствата да се насочат за ремонт на улици, и най-вече такива, които са засегнати от проектите за водния цикъл, които общината няма как да ремонтира със собствени средства. Също имаме идея за разширение на платното на ул. "Марица" с покриване на река Енчова и други. Имаме намерение да изградим енергоефективно осветление на територията на цялата община, включително и селата", каза за ШУМ.БГ зам.-кметът по строителство Боян Тодоров.  

Той обясни, че сега е точният момент за вземане на такъв заем, тъй като общината е изчистила почти всички финансови задължения, оставени от предните управления, а и кредитния рейтинг и лихвените проценти са добри.  

"Ние само правим предложение към общинския съвет, в процеса на обсъждане може и сумата да се промени и приоритетите да се пренаредят", каза Тодоров. Срокът за изплащане на заема също тепърва ще се дискутира.

15-милионният заем не е включен в разходната част на Бюджет 2021.

Според проекта той ще бъде в размер на 87,599 млн. лв. От тях очакваните приходи с държавен характер са 59,757 млн. лв., а тези с местен 27,841 млн. лв.

Сред основните цели на Бюджет 2021 са Създаване на условия за повишаване качеството на предоставяните публични услуги; Устойчиво развитие на образователната и социалната политика на община Шумен; Продължаване на общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към резултати, развитие и модернизиране на инфраструктурата; Запазване на финансовата стабилност.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2021 г. ще се състои на 29 януари (петък) от 14.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ в сградата на общинската администрация.

ШУМ.БГ