Министърът на околната среда Емил Димитров - Ревизоро, е наредил вътрешна проверка как е проведена процедурата по издаване на заповед за обявяване на защитена зона "Камчия".

Заповедта е публикувана в "Държавен вестник" на 19 януари. От публикувания текст се вижда, че от него е отпаднала забраната за строителство в зоната, която е част от европейската мрежа "Натура 2000".

Както по-рано днес "Дневник" написа, първоначалният проект за заповед за защитена зона "Камчия", публикуван на страницата на министерството на 9 април миналата година, включваше забрана за ново строителство в имотите на плажа "Камчийски пясъци" с площ 4109.75 дка. През септември проектът отново бе представен в секцията за обществени консултации на сайта на министерството като площта със забрана за строителство дори малко се увеличава - тя обхваща имоти с площ 4121.54 дка. Във финалния вариант, приет през декември 2020 г., обаче няма вписана забрана за строителство.

"Във връзка с публикации в медиите относно начина на провеждане на процедурата по обществен достъп на проекта на заповед за обявяване на защитена зона "Камчия", министърът на околната среда и водите разпореди извършване на вътрешна проверка. В случай, че се установят пропуски при провеждането на процедурата, ще бъде възобновено производството по издаване на заповедта за обявяване на защитена зона "Камчия", която е публикувана в "Държавен вестник", бр. 5 от 19.01.2021 година", се казва в съобщението, разпространено тази вечер.

Как дюните на Камчия от изключителна държавна собственост стават частни и на каква цена, четете тук.

Дневник