Има тенденция за намаление в броя водолюбиви птици в яз. "Тича" и за повишаване в язовир Шумен. Това е показало 45-тото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици в България на територията на Шуменска област, извършено от експерти на Регионалната инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/.

В обхвата на изследването са попаднали язовирите "Тича", Дибич и Шумен, Лозево и Мараш.
 
В "Тича" е отчетен спад от 1 604 броя през 2020 г. на 1 007 броя птици през 2021 г. Спад има и във видовото разнообразие - от 14 вида на 12.

 През новото преброяване в яз. Шумен са наблюдавани повече водолюбиви в сравнение с миналата година. Броят им се е увеличил на 1 999 броя, сравнено с 1 375 броя за 2020 г. Увеличение се наблюдава и във видовото разнообразие от 11 на 14 вида.

Язовир Дибич в периода на преброяването е приютил 3 броя зеленоглави патици, докато през миналата година той е бил обитаем за 38 водолюбиви птици от 4 вида.

Преобладаващите водолюбиви видове, наблюдавани в последното среднозимно преброяване на територията на шуменската екоинспекция са Зеленоглави патици, Зимно бърне, Средиземноморска жълтонога чайка, Бял ангъч, Голям корморан, Малък гмурец, Сива чапла, Голям гмурец и Голяма бяла чапла, добавиха от РИСОВ.

ШУМ.БГ