Коефициентът на заетост в Шуменска облласт през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 51,8%, като е съответно 60,5% за мъжете и 43,8% за жените.

В сравнение с последното тримесечие на 2019-та този коефициент е по-малък с 1,6 процентни пункта, като се наблюдава спад с 3,1 процентни пункта при мъжете и с 0,1 процентни пункта при жените, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в града.

Средният за страната коефициент на заетост за през последните 3 месеца на 2020-та е 52,9%, като Шуменско отново изостава.

Коефициент на заетост представлява относителният дял на заетите лица от населението в една възрастова група.

ШУМ.БГ