Делфините имат редица сходни личностни черти с хората, въпреки че са се развивали в изключително различни среди, установиха учени.

Проучване, публикувано в Journal of Comparative Psychology, разглежда 134 мъжки и женски делфина от осем обекта по целия свят, като личността на всеки делфин е била оценявана от персонала на съоръженията. Резултатите от изследването установяват наличието на някои сходни личностни черти и най-вече на любопитство и общителност.

Проучването е помогнало на изследователите да разберат как определени черти на личността на човека са се развивали независимо от непосредствената среда. Тези прилики са открити, въпреки че делфините са еволюирали в напълно различна среда от приматите, като последният общ прародител е живял преди около 95 милиона години.

Това изследване е първият път, когато личността на делфините е изследвана по подобен начин.

Най-широко приетият модел на човешката личност определя пет черти, които се срещат навсякъде, независимо от средата. Тези черти могат да бъдат обобщени като откритост, добросъвестност, екстравертност, сътрудничество и невротизъм. Много проучвания са разглеждали степента, в която тези черти се споделят от приматите, но изследването на делфините има за цел да разгледа интелигентните животни в съвсем различна обстановка.

"Учените все още не разбират напълно защо поведението ни се свежда до тези пет черти, така че един от начините да направим това е да се сравняваме с други животни - какво общо споделяме и защо", казва Мортън.

Въпреки че личността на делфините е била подобна на хората, изследването не е стигнало до извода, че тези личности са идентични.

"Не искам хората да ги тълкуват погрешно и да казват, че хората и делфините имат едни и същи личностни черти - те нямат. Просто някои от тях са подобни", предупреждава Мортън.

Проучването е продължило осем години в няколко държави, включително Мексико, Франция, САЩ, Бахамите и Каймановите острови.

Дневник