Общинският съвет не можа да вземе решение по предложението на ДПС да се възобнови бившата или да се създаде нова белодробна болница в Шумен.

Камък на разцеплението на сесията днес стана мястото, където да се базира лечебното заведение. Според Гюнай Тефиков от вносителите най-подходящо е старото място на закритата белодробна болница – сградата на сегашния факултет на Медицинския университет.

Според Тефиков, преди години е било решено филиалът на МУ да е временно настанен в сегашната сграда, а след това да се премести в бившия „Дом майка и дете“.

Предложението за създаване на белодробна болница принципно бе подкрепено от всички съветници, но в над двучасовата дискусия не стана ясно, как ще стане това, откъде ще дойде финансирането, кадрите и др.

„Проблемът не е в това, че се опитвате да създадете болница, а че искате да е на мястото на Медицинския колеж. Да го местим е равносилно на това да го ликвидираме“, обобщи част от изказванията на съветниците председателят на Общинския съвет Красимир Минчев. Той призова вносителят да коригира докладната записка, без тя да засяга интересите на шуменския Филиал на варненския Медицински университет, и да я внесе отново.

От ДПС обаче отказаха това предложение и на гласуване бе подложена докладната им, в която се посочва създаване на белодробна болница, която да се базира в сградата на филиала за медицински сестри и акушерки. „За“ гласуваха 18 съветници, 7 бяха против, 14 се въздържаха и по въпроса не бе взето решение.

Областният диспансер за пневмо - фтизиатрични заболявания (ОДПФЗ), преобразуван по-късно в Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания  (СБАЛПФЗ ООД) е създаден през 2009 г. в Шумен.

Според въведената нова методика за финансиране на лечебните заведения - белодробните болници останаха без финансиране, след което дружеството беше принудено да бъде обявено в несъстоятелност и беше ликвидирано през 2012- 2013 г.

По-късно по време на сесията бе разгледано предложение на групата съветници от БСП за залагане на до 1 000 000 лв. в бюджета на общината, които да се насочат към възстановяване на белодробно отделение в рамките на МБАЛ – Шумен в пълен състав – медицински персонал, оборудване, леглова база. Предложението бе отхвърлено с 16 гласа „за“, 16 бяха „против“, 7 гласуваха с „въздържал се“.

ШУМ.БГ