Изправени пред кризата не се поколебахме. Посочихме пътя, предприехме адекватни и решителни мерки, за да запазим живота и здравето на хората и да стабилизираме икономиката. Правителството на ГЕРБ заложи на разумния и рационален подход - подкрепяйки бизнеса и работещата индустрия, осигурихме финансиране за здравната и социалната системи. Кризата крие много рискове, но и възможности, затова залагаме на силно и надеждно лидерство, първокласна експертиза във всеки сектор, способност за нови, непопулярни решения и отговорност за прилагането им. Ние доказахме, че можем да управляваме отговорно, да правим мащабни инвестиции, без да излагаме на риск финансовата стабилност на страната. Поставяме си и нови, по-амбициозни цели - да се подготвим за икономически скок, като поставим в приоритет добавената стойност на продуктите ни, новия набор професионални умения на човешкия капитал и активната ни интеграция в световната икономика.

Повече инвестиции и по-силна икономика

Независимо от настъпилата здравна и икономическа криза, през 2020 година страната ни бележи шестгодишен рекорд за подкрепени инвестиционни проекти – общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1 млрд. лева и над 4300 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. Общо сертифицираните проекти за изтеклия мандат на управление са около 120, на стойност над 2,5 млрд. лева и създаващи над 12 000 работни места. За бърз старт на инвеститорски проекти ще подкрепим целенасочено индустриални паркове в страната, като осигурим транспортна и техническа инфраструктура до парка, подкрепим изграждането на специализирана изследователска, иновационна, обучителна или социална структура в него.

Основните усилия в тази посока са:

• Регулирането на пазара на индустриални имоти в нов Закон за индустриалните паркове, отразяващ съвременните разбирания за политика в областта; предвижда се оптимизиране и на Закона за насърчаване на инвестициите;

• Целенасочена инвестиционна програма за публична подкрепа за индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност. Тази програма, с прогнозна стойност над 415 млн. лв., е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост и включва както средства за инфраструктурни дейности, така и средства за привличане и задържане на стратегически инвеститори в индустриалните паркове. Очакваме това да скъси средно наполовина времето за започване на работа на инвеститорите. В регионален план тази политика ще създаде предпоставки за интегрирани териториални инвестиции и задържане на работната ръка близо до местата за живеене.

Предимство на инвестиционните пазари ще постигнем с проактивен инвестиционен маркетинг. В пакета стимули за външни инвеститори ще поставим акцент върху привличане на ключови мултинационални компании от стратегически пазарни сектори.

Шумен - индустриалният център на Североизтока

Ускореното развитие на Индустриалния парк превърна Шумен в притегателен център за привличане на високотехнологични производства и ключови инвеститори. През 2019 година Първата подзона А, която е с площ около 300 дка, е изцяло завършена като инфраструктура и пазарно реализирана. Година преди това, през 2018-та, започва строителството на новата подзона С, която е на площ от 590 дка. За четири години от 2017 до 2020 в Индустриалния парк има 23-ма инвеститори, като двама от тях са клас А. Завършени са пет нови завода. Открити са над 1000 работни места. През тази година с 1 млн. 200 хиляди лева, отпуснати от Министерския съвет, ще бъде изградена довеждаща инфраструктура за Индустриалния парк – ново кръгово кръстовище и ново улично осветление от бензиностанция "Петрол“ до изхода на Шумен – до втората „Детелина“. С други над 2,1 млн. лева целева субсидия от Министерството на икономиката ще бъде направена реконструкция на общинския път като продължение от бул. „Симеон Велики“ до „Алкомет“ АД. Създаването на добър инвестиционен климат стимулира и утвърдените производители в района да продължат да правят нови инвестиции за модернизиране, развитие на нови мощности и подобряване на условията на труд.

През 2017 година в Шумен отвори врати нов хипермаркет от веригата за дома и градината „Практикер“. Заедно с инвестицията за изграждане на магазина и благоустрояване на терена компанията построи и две нови кръгови кръстовища. В резултат на подобрената икономическа среда от 2016 до края на 2019 година статистиката отчете значителен спад на процента на безработицата в общината, който преди пандемията беше около 3%.

Резултатите:

Като признание за активната работа по привличането на инвеститори Община Шумен получи почетна награда и кристален плакет за най-много инвестиции през 2017 г. на специална церемония „Инвеститор на годината“, организирана от Българската агенция за инвестиции.

През 2020 година Община Шумен бе отличена с годишната награда „Общински инвеститор“ на Националното сдружение на общините в Република България (Наградата е в категорията за голяма община и е за инвестицията на „ВИАС“ ЕООД в изграждането на завод за алуминиеви профили и елоксация, който се намира на територията на Индустриалния парк и за строителството на бизнес и СПА хотел до Арена Шумен.).

Третата заслужена награда е за Инвеститор на годината в категорията “Атракционни и спортни сгради” в годишната „Класация М2“ за 2018 г. на Националния регистър за ново строителство и реконструкция.

Добри Стоянов - кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ в 30 МИР – Шумен

Пресцентър ПП ГЕРБ

Купуването и продаването на гласове е престъпление.