ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва текущ и периодичен преглед, текущ, авариен и основен ремонт на машини и съоръжения.
  • Извършва необходимите операции по техническите съоръжения, свързани с пускането и настройката на измервателната апаратура и автоматичните устройства.
  • Ремонтира и проверява измервателни и автоматични устройства и електронна апаратура с голяма сложност и комплексно изпитва такива системи.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Средно техническо или висше техническо образование – специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Електроника и микроелектроника“, „Индустриална електроника и компютърна техника“, „Електротехника“ или друга подобна. Познания, свързани с компютърни и други автоматизирани системи за управление са предимство.
  • Компютърни умения- много добро владеене на MS Office.
  • Езикова подготовка – английски език е предимство.
  • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 21.04.2021 г. (включително) тук. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю.

Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.