Чехия спечели в съда в Страсбург срещу няколко жалби от антиваксъри, като 17-те съдии решиха, че макар да има намеса в правото на личен живот, тя е допустима в името на защитата на общественото здраве.

Става дума за 5 жалби до Съда за правата на човека, подадени между 2013 и 2015 година от родители които не искат на децата им да се поставят ваксини за ключови и опасни за здравето заразни заболявания или такива, които са изработили за детето си собствен ваксинационен план, различен от държавния. В резултат на тези действия родителите са били глобени или на децата им е било отказан достъп до детска градина.

С решението си съдът подкрепя Чехия в изискването за задължително ваксиниране на децата в предучилищна възраст. Това е първото подобнорешение на ЕСВП и то е взето само с един съдия "против".

"Мярката може да бъде смятана за "необходима в едно демократично общество. Целта е всяко дете да бъде защитено срещу сериозни заболявания чрез ваксиниране или с изграждането на колективен имунитет", пише в съобщението.

Законът в Чехия изисква всеки родител да ваксинира детето си срещу определени заболявания, освен ако има някакъв здравословен проблем. Това правило отпада, когато децата тръгнат на училище.

В един от разглежданите случаи през 2003 г. Павел Вавричка е глобен, защото отказал децата му на 13 и 14 години да бъдат ваксинирани срещу полиомиелит, хепатит Б и тетанус. В друга жалба от името на родената през 2002 г. Маркета Новотна се казва, че тя била отстранена от детска градина, след като се разбрало, че родителите ѝ отказали да ѝ поставят ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (MMR), защото имали съмнения за безопасността ѝ.

Позицията на Прага бе подкрепена от правителствата Франция, Германи, Полша и Словакия. Миналата година в Германия влезе в сила закон, задължаващ родителите да ваксинират децата си, като има и санкциа от глоба до 2500 евро. Промени в правилата си за ваксиниране направиха през последните години Франция и Италия, а предложения за това имаше в Англия.

Дневник