„Дом за стари хора” в Нови пазар ще открие на 16 май социалният министър Емилия Масларова. Домът за стари хора се намира на петия етаж на МБАЛ – Нови пазар и е изграден чрез проект финансиран от Социално инвестиционния фонд към МТСП. Общата стойност на проекта е 360 000 лв., като 20 % от сумата е съфинансиране от община Нови пазар. Ремонтните дейности стартираха през ноември 2006 год.. Капацитетът на дома в Нови пазар е до 45 души. При посещението си в Област Шумен министър Масларова ще бъде придружавана от началника на кабинета Татяна Георгиева и директора на Агенция “Социално подпомагане” Гергана Дрянска. Програмата включва и среща с ръководството на Областна администрация и директорите на дирекции Социално подпомагане, Бюро по труда, Социално осигуряване и Инспекцията по труда. ШУМ.БГ