Споразумение за партньорство и сътрудничество за превенция на корупцията в сферата на обществените поръчки беше подписано днес в Нови пазар. Споразумението е във връзка с проект „Съвместни инициативи за превенция на корупцията”, който се реализира от „Демократично сдружение „Искам да знам” и Обществения съвет за борба с корупцията към „Антикорупционен център” – Шумен. Съгласно проекта кметът на Община Нови пазар Румен Панайотов се ангажира да предоставя информация за предстоящи търгове и обществени поръчки. Партньорите имат право да участват като наблюдатели и ще могат да извършват съответни проверки по пълната документация, като изготвените доклади с резултатите от проверките ще бъдат публикувани на страниците на ЕК. Документът беше подписан от кмета Румен Панайотов, председателя на Демократично сдружение "Искам да знам” Галина Минчева и председателят на обществения съвет за борба с корупцията инж.Румен Василев. ШУМ.БГ