След като "обосновано" бяха разрушени игрищата зад зала Младост, днес с отварянето на Lidl-кръстовището за автомобили, детската площадка на ул."Марица" (над кръстовището) бе превърната в паркинг. Подстъпът за автомобили до площадката е направен с техника, като е разрушен тротоара и преградната мрежа(служеше за да не излиза топката на пътното платно). На фона на изобилието от знаци и маркировка наоколо, тук липсват означения за очевидното бъдещо предназначение на датската площадка. Би трябвало има проект и промяна на предназначение, нали? Ха сега коментирайте! Надявам се на "обоснован" отговор и от служители в общината. Владимир Диманов