Уважаеми господа редактори,

във връзка с публикация „Опасна безопасност”, заявявам, че твърдението на Вашата читателка Радостина Василева „Обадих се на 112, за да подам сигнал за опасното съоръжение, поставено на пътя, а жената отсреща подходи по много невъзпитан начин, говорейки ми на „ма”. Кажи ми точния адрес, аз как ще подам сигнала, МА!”, „На общината в Шумен какво ще кажа, МА?” и още подобни. Както и да е, тя не ми свърши никаква работа”, категорично не отговаря на истината.
 

Разпоредената от мен проверка по случая установи, че за инцидента са постъпили четири повиквания. Сигналът на Вашата читателка е регистриран в системата в 21,58 ч. на 01.10.2012 г. В разговора с оператор тя не се представя с име и съобщава, че е блъснала загражденията с автомобила си. Обаждащата се подава сигнала неясно, грубо, без точен адрес и крещейки по време на разговора. След като операторът я уведомява, че не може да предаде инцидента, ако няма посочен адрес, обаждащата се прекъсва разговора.

Въпреки това, операторът записва подадената информация и предава сигнала на дежурен в община Шумен. Разговорът не се съдържа обръщението „ма” от страна на оператора към обаждащата се.
От изложените факти става ясно, че инцидентът е приет, регистриран и предаден на компетентните органи – в случая на дежурен в община Шумен.    

Уточнявам, че центровете 112 приемат и регистрират сигнали от граждани, въз основа на които се уведомяват компетентните служби. Решението за начина, по който се реагира на мястото на инцидента е изцяло в отговорностите на съответната служба.
 

Убеден съм, че предоставените от наша страна факти по случая ще внесат яснота в интерес на обективното информиране на Вашите читатели. Уверявам Ви, че и в бъдеще сме готови да Ви окажем съдействие при всеки информационен повод.
 

С уважение: Стоян Граматиков, Директор на Дирекция „Национална система 112” - МВР, pr.press112@gmail.com