Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие взеха решение да подкрепят проекта разработен от Община Нови пазар за реализация на Регионална програма за заетост „Отново на работа”, която да бъде финансирана от МТСП в рамките на Националния план за действие по заетост през следващата бюджетна година. Регионалната програма ще бъде насочена към осигуряване на заетост на 30 безработни лица над 55 години от община Нови пазар. Регистрираните лица в Дирекция „Бюро по труда” – Нови пазар над 55 години са 270, като 154 от тях са жени. Продължителността на проекта е 36 месеца, като лицата ще подпомагат организирането на културни мероприятия на територията на община Нови пазар. Необходимите средства за реализирането на Регионалната програма са в размер на 260 000 лв. ШУМ.БГ