Уважаема редакция,

 Следя с интерес Вашата поредица за отразяване на проблемите с лошото осветление в нашият град.

    Много граждани Ви изпращат снимков материал с проблемни улици и квартали потънали в мрак.

    Аз мога да Ви уведомя, че уличното осветление в участъка от ул. „ Алеко Константинов „ по ул.„Тервел” и ул.”Цар Иван Александър” до ул. „Станционна” има участъци без улично осветление! И какво от това?

      Въпросът е не да правим констатации, а да потърсим къде е причината за това!
    В момента ще изложа позицията си като данъкоплатец и човек работещ в този бранш.
    1 Осветлението на гр. Шумен се подържа от 2010г от една новосъздадена фирма „Електроконсултстрой” – ЕООД  - 2009 г
/справка – Агенция по вписванията /.
2 Същата фирма незнайно как от 2010г до 2013 г безапелационно печели поръчките по подръжката на осветлението на Община Шумен и населените места към Община Шумен , със седем човека персонал и една автовишка като механизация./справка: Обща информация за строителя в Камарата на строителите в България/.
3 Същата фирма през 2012г явно е срещнала затруднение в подръжката на осветлението на гр. Шумен тъй като „Електроконсултстрой”-ЕООД през същият период извършва подръжка на осветлението на Община Смядово и селищата в Селищна система Смядово , както и други
Строително монтажни работи като подизпълнител в изграждането на „Индустриален парк„ – гр. Шумен и благоустрояване на Централната част на гр. Смядово.
     Всичко това е в ущърб на гражданите и данъкоплатците в гр. Шумен, и последствията от неопитността на фирмата, липсата на квалифициран персонал и липсата на достатъчен брой специализирана механизация за съответната дейност лъснаха в края на 2012 и началото на 2013г.
     Снимковият материал който Ви предоставих красноречиво говори какъв е профисионализма на постоянно избираната от Община Шумен фирма за подръжката на осветлението, а резултатите са на лице.
 

Милен Димитров, milenspr@abv.bg