Печатницата, която отпечатва бюлетините за предстоящите парламентарни избори, е длъжна да съхранява технологичния брак.

Това е записано в текста на обществената поръчка, цитиран от Агенция "Фокус".

Агенцията цитира текста по повод гръмналия днес скандал за открити в склада на фирма "Мултипринт" 350 хиляди бюлетини.

Съобщението на прокуратурата и изявленията на шефа на печатницата Йордан Бончев си противоречат - от държавното обвинение обявиха, че става дума за готови бюлетини, а от печатницата са категорични, че става дума за бракувана хартия.

В текста за възлагане на обществена поръчка за отпечатване на бюлетините за парламентарните избори е вписано, че изпълнителят трябва да съхранява технологичния брак (макулатура), при строг режим на достъпа, в отделно помещение, до приключването на изборите. 

Това е част от допълнителните изисквания към изпълнителя на обществената поръчка.

Според тези изисквания към печатницата на бюлетините се поставят допълнителни изисквания за осигуряване на строг контрол върху отпечатаните количества и манипулациите с технологичния отпадък.

В обществената поръчка е записано, че чистият тираж подлежи на строга отчетност, като количествата се заприходяват за всяка отделна бройка.

Предаването на тиража на съответния получател (министерство/областна администрация) става с приемо-предавателен протокол с означаване на точния брой бюлетини. Не се допуска попадането на бюлетини в случайни лица.

Изпълнителят (печатницата на бюлетините) носи отговорност за спазването на тези допълнителни изисквания.

Според обявлението на обществената поръчка, съгласно чл. 162, ал. 4 и чл. 166, ал. 1, тиражът на отпечатаните бюлетини за всеки изборен район е равен на броя на избирателите, увеличен с 10 % (31+ чужбина= 32 вида бюлетини по съответният брой избиратели за всеки изборен район, увеличен с 10 %). Примерен тираж - 7 800 000."

Вести.бг