Общинският съвет реши да увеличи с 20% заплатите на кметовете на селата в община Шумен. По-високи възнаграждения селските кметове ще имат със задна дата от 1 октомври 2020 г. Предложението бе направено от групата съветници от ДПС и бе подкрепено с 26 гласа „за“, а 9 гласуваха „въздържал се“.

В зала бе предложено с 20% да се вдигне и заплатата на общинския кмет, като то бе подкрепено от администрацията. Според заместник-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова в перото за работни заплати на кметове, което е делегирана държавна дейност, има средства за увеличение на заплатите на всички кметове, и на селата и на общината. Костова посочи, че при увеличение кметът на Шумен ще получи 3600 лв.

Предложението за увеличение на възнаграждението на общинския кмет бе подкрепено от ГЕРБ, Явор Якимов от ВМРО, Максим Иванов и Красимир Костов. Групата на ДПС заяви, че искат да се гласуват само заплатите на кметовете по селата. От БСП също бяха против, като посочиха, че за това трябва нарочна докладна записка до Общинския съвет. Същото становище изказа и Даниела Русева.

На гласуване бе подложено дали изобщо да се гледа точка за увеличение на заплатата на общинския кмет. 15 съветници бяха „за“, 15 „против“, 3 се въздържаха и точката не влезе в дневния ред на сесията.

Последното увеличение на заплатата на кмета на Шумен бе през февруари 2019 г., когато Общинският съвет му гласува заплата от 3000 лв., а с нейното увеличение респективно вдигна и заплатите на съветниците.

ШУМ.БГ