ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Организира работата на "Котелен цех" съгласно нормативните изисквания.
  • Осъществява и координира връзки между отделните звена при производство на електрическа и топлоенергия.
  • Организира производствени графици.
  • Организира посменен режим на работа на персонала в "Котелен цех".
  • Изготвя справки, отчети и други документи съгласно нормативните изискания.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо образование - специалност "Топлотехника" или сходна.
  • Професионален опит по специалността - минимум 3 год. на ръководна длъжност.
  • Отлични умения за работа с MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, коректност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 25.05.2021 г. (включително) тук. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.