ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
•    Контролира и отговаря за цялостната експлоатация в цех "Котелен";
•    Осигурява работата на Ко - генератора, водогрейните и парни котли с оптимални технико - икономически показатели;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

•    Средно специално (техническо) или висше образование със специалност "Топлоенергетика", "Топлотехника" или "Електроенергетика";
•    Специализации - Машинист на котли;
•    Отлични умения за работа с MS Office;
Умения за работа в екип, отговорност, прецизност, коректност


Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 30.06.2021 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички кандидати!

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.