ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя индивидуални финансови, данъчни, статистически и регулаторни отчети.
 • Отговаря за изготвянето на счетоводни справки.
 • Осчетоводява данъчни разчети, дълготрайни активи, амортизации и работни заплати.
 • Отговаря за текущ и последващ контрол на първичните счетоводни документи за обработка.
 • Контролира коректността на счетоводната база данни.
 • Отговаря за счетоводното обслужване на повереното му дружество.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование- магистър "Счетоводство".
 • Професионален опит като счетоводител минимум 5 години, от които поне 1 год. като Главен или Заместник - главен счетоводител.
 • Отлични умения за работа с MS Office, както и умения за работа със специализиран счетоводен софтуер (Ажур).
 • Отлично познаване и прилагане на данъчното и счетоводно законодателство. Опит в прилагането на МСФО е предимство.
 • Прецизност, отговорност, комуникативни имения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 20.07.2021 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.