ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва необходимите операции по топлотехническите съоръжения, свързани с монтиране, свързване, пускане и настройката на измервателната апаратура, сервомеханизми, електронни и автоматични устройства в абонатните станции.
  • Извършва текущ, периодичен преглед и основен ремонт, профилактика и текущо обслужване по топлопреносната мрежа и блоковите абонатни станции, котлите и съоръженията в централата.
  • Проверява и отчита контролно-измервателни уреди в абонатните станции.
  • Участва в отстраняването на възникнали аварии.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо или средно техническо образование;
  • Позицията е подходяща и за млади специалисти;
  • Владеене на MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Свидетелство за управление на МПС или огнярска правоспособност - ще се счита за предимство
  • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 30.07.2021 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю.

Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.