На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ЕВРОПА –ФРЕШ ФРУИТ МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ ЛТД“ ООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Създаване на супер интензивни трайни насаждения- 133,140дка череши, изграждане на противоградушкова конструкция и система за капково напояване на насаждение от кайсии с площ 122,215 дка и черешово насаждение от 133,140дка, в землището на с. Имренчево, Община Велики Преслав“.

Лице за контакти: Акиф Ахмед
Тел.: 0887809360