ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

•    Ръководи правилно протичане на производствения процес, като осигурява работа на ко–генератора и водогрейните котли с оптимални технико–икономически показатели;
•    Стриктно спазва правилата за работа, като оператор на топлоснабдителна система;
•    Осъществява ежедневен оперативен контрол по координация на работата, спазването на трудовата и технологична дисциплина и правилата за безопасност на труда;
•    Взема участие във всички зависещи от него мерки за отстраняване на откритите нарушения, недостатъци в експлоатацията на съоръженията и в организацията на персонала в смяната;
•    Работа на сменен режим.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

•    Висше техническо образование със специалност „Ел. енергетика”, „Ел. централи и мрежи”, „Топлоенергетика” или  „Топлотехника” и подобни;
•    Професионален опит - Може и млад специалист;
•    Отлични умения за работа с MS Office;
•    Езикова подготовка - Ще се счита за предимство.
•    Прецизност, отговорност, лоялност, организираност, коректност, умение за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 16.11.2021 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.