ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Координира и контролира процеса по завеждане дела на неизрядни длъжници;
 • Завежда електронни досиета на всички съдебни длъжници и проследяване на статуса на заведените граждански дела;
 • Изготвя становища по правни въпроси;
 • Участва в преговори с клиенти;
 • Следи измененията в нормативната уредба в сектор Енергетика;
 • Процесуално представителство пред съдебни органи.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше юридическо образование;
 • Компютърна грамотност – Отлична – WORD, Excel;
 • Езикова подготовка - Ще се счита за предимство;
 • Умения за планиране и организиране;
 • Прецизност и внимание към детайла;
 • Комуникативни умения;
 • Умение за вземане на решения;
 • Умение за спазване на кратки срокове и работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 08.02.2022 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.