ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Ръководи правилно протичане на производствения процес, като осигурява работа на ко–генератора и водогрейните котли с оптимални технико–икономически показатели;
  • Стриктно спазва правилата за работа, като оператор на топлоснабдителна система;
  • Осъществява ежедневен оперативен контрол по координация на работата, спазването на трудовата и технологична дисциплина и правилата за безопасност на труда;
  • Взема участие във всички зависещи от него мерки за отстраняване на откритите нарушения, недостатъци в експлоатацията на съоръженията и в организацията на персонала в смяната;
  • Работа на сменен режим.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо образование със специалност „Ел. енергетика”, „Ел. централи и мрежи”, „Топлоенергетика” или  „Топлотехника” и подобни;
  • Професионален опит - Може и млад специалист;
  • Отлични умения за работа с MS Office;
  • Езикова подготовка - Ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, лоялност, организираност, коректност, умение за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 08.07.2022 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.