ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Определя режимите на работа на топло- и електрогенериращите мощности /когенерация и котли/ в зависимост от потреблението и климатичните условия.

 • Следи и анализира основните производствени и технически показатели за комбинирано производство.

 • Определя оптималните режими на работа на когенератора в летния период с цел постигане на показателите за високоефективно комбинирано производство.

 • Провежда обучение на диспечерите.

 • Прави оценка и разбор на работата на сменните диспечери.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование - специалност „Топлотехника“, „Топлоенергетика“ или подобна.

 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

 • Много добро владеене на MS Office.

 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.

 • Познаване на нормативната уредба в областта на енергетиката и здравословни и безопасни условия на труд ще се счита за предимство.

 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.