ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва необходимите операции по топлотехническите съоръжения, свързани с монтиране, свързване, пускане и настройка на измервателната апаратура, сервомеханизми, електронни и автоматични устройства с малка, средна и голяма трудност.
  •  Извършва текущ, периодичен преглед и основен ремонт, профилактика и текущо обслужване по топлопреносната мрежа и блоковите абонатни станции, котлите и съоръженията в централата.
  •  Проверява и отчита контролно-измервателни уреди в абонатните станции.
  •  Участва в отстраняването на възникнали аварии.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо или средно образование - специалност „Електротехника“, „Електрообзавеждане“ или подобна.
  • Опит на сходна позиция и/или огнярска правоспособност ще се считат за предимство.
  • Свидетелство за управление на МПС ще се счита за предимство.
  • Умения за работа с MS Office.

    Владеене на английски език ще се счита за предимство.

    Прецизност и внимание към детайла, отговорност, организираност и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички кандидати.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.