ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Координира и контролира процеса по завеждане дела на неизрядни длъжници.
 • Завежда електронни досиета на всички съдебни длъжници и проследяване на статуса на заведените граждански дела.
 • Изготвя становища по правни въпроси.
 • Участва в преговори с клиенти.
 • Следи измененията в нормативната уредба в сектор Енергетика.
 • Процесуално представителство пред съдебни органи.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше юридическо образование.
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
 • Много добро владеене на MS Office (Word, Excel).
 • Езикова подготовка – владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Умения за планиране и организиране на работния процес, прецизност, умения за комуникация и работа в екип, аналитично и логическо мислене, умение за взимане на решения, спазване на кратки срокове и работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция в сайта на Овергаз в секция „Кариери“. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.