ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва текущ и периодичен преглед, текущ, авариен и основен ремонт на машини и съоръжения.
  • Извършва необходимите операции по техническите съоръжения, свързани с пускането и настройката на измервателната апаратура и автоматичните устройства, ремонтира и проверява отделни измервателни и автоматични устройства и електронна апаратура с голяма сложност и комплексно изпитва системи от такива.
  • Изготвя документация за резултатите от ремонтите, настройките и комплексните изпитвания на измервателната апаратура, автоматичните устройства и електронната апаратура.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Средно или висше техническо образование- специалност "Автоматизация и КИП", "Автоматика и информационни технологии", "Автоматика, информационна и управляваща техника", "Електроника и микроелектроника", "Индустриална електроника и компютърна техника", "Електроника" или "КИПиА".
  • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
  • Много добро владеене на MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в секция „Кариери“. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.