ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Контролира и отговаря за цялостната експлоатация в командна зала.
  • Осигурява работата на ко- генератора и водогрейните и парни котли с оптимални технико- икономически показатели по време на смените.
  • Работата е на сменен режим.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Средно или висше техническо образование. Професионална квалификация- машинист на котли ще се счита за предимство.
  • Работа или стаж в аналогични производства ще се счита за предимство.
  • Добро владеене на MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в секция „Кариери“. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички!

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.