През месец октомври на работа в област Шумен са постъпили 350 безработни лица, от които 297 са намерили реализация на първичния трудов пазар. В заетост са включени 66 младежи до 29 г. възраст, устроени са и 55 продължително безработни лица и 107 търсещи работа лица над 50 г. възраст, съобщиха днес от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” - Варна.

В бюрата по труда от областта през октомври са заявени 324 работни места, от които 304 на първичния пазар, предимно в сферата на преработващата промишленост, държавно управление, търговия, строителство и др. По програми, мерки за заетост и схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси” са заявени 20 работни места.

Броят на регистрираните безработни в областта към края на октомври e 5 738. Те бележат спад с 321 лица спрямо октомври 2021 г.

В Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 260, при 1 211 през септември 2022 г. Равнището на безработица в града e 2,8% и бележи лек ръст с 0,1%, спрямо предходния месец.

ШУМ.БГ