ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя отчети: индивидуални финансови, данъчни, статистически и регулаторни.
 • Отговаря за изготвянето на счетоводни справки.
 • Осчетоводява данъчни разчети, дълготрайни активи, амортизации и работни заплати.
 • Отговаря за текущ и последващ контрол на първичните счетоводни документи за обработка.
 • Контролира коректността на счетоводната база с данни.
 • Отговаря за счетоводното обслужване на повереното му дружество.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование, степен Магистър със специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“.
 • Минимум 5 години опит като счетоводител, от които най- малко 1 год. като Главен или Заместник главен счетоводител.
 • Много добро владеене на MS Office, опит при работа със специализирани счетоводни продукти (Ажур L).
 • Отлично познаване и прилагане на данъчното и счетоводно законодателство. Опит в прилагането на МСФО е предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз: www.overgas.bg/karieri. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.