ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва необходимите операции по топлотехническите съоръжения, свързани с монтиране, свързване, пускане и настройката на измервателната апаратура, сервомеханизми, електронни и автоматични устройства в абонатните станции.
 • Извършва текущ, периодичен преглед и основен ремонт, профилактика и текущо обслужване по топлопреносната мрежа и блоковите абонатни станции, котлите и съоръженията в централата.
 • Проверява и отчита контролно-измервателни уреди в абонатните станции.
 • Участва в отстраняването на възникнали аварии.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо или средно техническо образование.
 • Позицията е подходяща и за млади специалисти.
 • Огнярска правоспособност ще се счита за предимство.
 • Владеене на MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС ще се счита за предимство.
 • Прецизност и отговорност, организираност, умения за работа в екип.


Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз: www.overgas.bg/karieri Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.