ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия /ИКПТЕЕ/ и работата на енергийните мрежи и съоръженията в предприятието.
 • Осъществява постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните съоръжения и мрежи и тяхната обезопасеност при работа.
 • Анализира причините за възникналите аварии на ИКПТЕЕ, енергийните мрежи и енергосъоръженията и прави предложения за тяхното отстраняване и предотвратяване.
 • Изготвя графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на ИКПТЕЕ, енергийните мрежи и съоръжения.
 • Изготвя ежедневен график за работата на ИКПТЕЕ.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование - магистър в спец. "Електрообзавеждане на промишлени предприятия", "Електрически мрежи и централи", "Автоматизация" и др.
 • Минимум 2 год. опит на сходна позиция, четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби и мрежи.
 • Познаване на нормативната уредба в областта на здравословни и безопасни условия на труд ще се счита за предимство.
 • Умения за работа с MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС ще се счита за предимство.
 • Прецизност и отговорност, организираност, умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз: www.overgas.bg/karieri Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.