„Караш инвест“ ЕООД информира засегнатото население, че има инвестиционно предложение, свързано с играждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на двуосновни (интроестерни) барути за минометни, за артилерийски изстрели и за твърди ракетни горива в ПИ 76608.282.508, община Смядово, област Шумен.