Уважаема аудитория на Шум.бг и Шумна поща,
Преди време бях писала нещо за вас с извинението, че е на злободневна тема и с обещанието, че следващия път, когато ви пиша ще разкажа за нещо добро. Сега искам да споделя нещо добро!
В петък професионалната гимназия по икономика има своя патронен празник и по този повод екипът от учители и ученици (защото те всички са в синхрон, като един екип), работещи и учещи в това училище, бяха подготвили редица изяви - среща с работодатели, презентация на проекти, в които училището е страна, тематичен дебат на тема „за и против мобилните устройства в училище” и още много други.
Учила съм в тази гимназия, когато още беше техникум, преди далечните (но на мен ми изглеждат близки) 20 години!
От тогава днес за пръв път имах възможност да вляза отново зад пределите на тази сграда. Първото ми, както и последващи впечатления бяха, че са изминали не 20 земни, а 20 светлинни години в сравнение с времето, когато това беше просто икономическият техникум.
Учебното заведение е не само с нов и по-хубав вид на фасадата. То предлага  и съвременна и функционална материална база, уютни класни стаи, мултимедийни кабинети с интерактивни дъски. Има и учебно – тренировъчен център, както и модерно обзаведени компютърни зали с непрекъснат интернет достъп и осъвременена библиотека с богат фонд.
Освен професионалната подготовка, сега на учениците се предоставя и възможност да избират между четири чужди езика, а в учебно - тренировъчните фирми децата се учат на икономика, като могат да я усетят, а не просто да предъвкват сухата материя!
Има и изградени клубове и школи по интереси, където развиват и до усъвършенстват своите таланти, а от тематичните им сбирки, на които съм имала възможност да присъствам, както и от техни изложби, се убедих, че там наистина учат невероятно талантливи деца!
Хубаво е, че всички те заедно (учители и ученици) полагат усилия и дават всичко от себе си, за да усвояват непрекъснато знания, да изграждат общочовешки и национални ценности и да се формират като знаещи и можещи личности на успеха. Личности,  които да могат да се изправят пред предизвикателствата на днешния и утрешния  ден, особено в условията на жестока конкуренция  на пазара на труда!
Не искам да поставям на по-ниско ниво останалите учебни заведения в града, вероятно и там нещата са на ниво, просто имам впечатления специално от гимназията по икономика, а  днес те имат своя хубав празник!
Дълбок реверанс пред екипа на  гимназията за професионализма им и големия хъс, за постигнатите резултати и непреклонността пред трудностите, в тази сложна и непримамлива икономическа действителност!
Честит празник на всички работещи там  и на всички, имащи привилегията да са техни възпитаници!
Радвайте се деца на това, което имате и съм сигурна, че един ден ще го оцените!

Росица Стоймерова

rosi7774@abv.bg