Една чисто нова бакалавърска специалност разкрива Шуменският университет от есента, а шест други променя. Кандидатите могат да подават документи за предварителен изпит от 8,00 часа тази сутрин. Първият предварителен изпит е на 23-ти февруари.

Новата специалност се нарича Българска филология с библиотечни и информационни дейности и книгоиздаване. Чистата Българска филология си остава. Наименованията на Руската и Турската филологии се променят, като към тях се добавят думите “с бизнес комуникация”. Физиката става Медицинска физика с радиоекология, а Химията – Медицинска химия. Астрономията също се разширява и става Астрономия и метеорология. По-сериозна промяна претърпява специалност Радиокомуникационна техника и технологии, като тя вече ще е Компютърни технологии за автоматизация на производството.

"Промените са съобразени с търсенето на специалисти и за по-добра професионална реализация на студентите ни", обясни за ШУМ.БГ зам.-ректорът по учебната дейност доц. Живко Жеков.

Ръководството на Университета на този етап не обмисля промени в размера на семестриалните такси.

ШУМ.БГ