Първият етап от конкурсите, обявени от община Нови пазар приключи. След преглед на документите, подадени от кандидатите до втория етап от конкурсите са допуснати следните кандидати: - Галина Иванова и Айля Заид – за длъжността Началник отдел “Европейска интеграция, програми, екология, земеделие”. Ивайло Тодоров и Росен Кичев не са допуснати поради липса на опит и образование. - Златина Русева и Ралица Ангелова - за длъжността Директор дирекция “Хуманитарна политика”. Третият кандидат – Стела Вичкова - не е представила документи за професионален опит и стаж. Анна Тодорова е единственият кандидат за длъжността Главен счетоводител, който продължава и във втория етап от конкурса. Ралица Тодорова и Айля Заид не отговарят на изискванията, заложени в четвъртия конкурс за длъжността Директор дирекция “Териториално селищно устройство”. Поради липса на други кандидати, общинското ръководство ще прецизира изискванията в конкурса и ще бъде обявен нов. Всички останали кандидати ще защитят своите концепции на втория етап от конкурса, който ще се проведе на 8 февруари. ШУМ.БГ