Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на област Шумен, както и провеждането на изложби или каквито и да е било събирания на птици. Това реши на своя заседание днес Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Мерките са превантивни, с цел недопускане разпространението на инфлуенца по птиците.

„Констатираните огнища на инфлуенца по птиците са 46 в 10 области на страната“, докладвал д-р Емил Илиев, началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОД „Безопасност на храните” Шумен. По думите му заболяването се разпространява предимно от диви пици и е основен източник за заразата на домашните птици. Той допълнил, че на територията на област Шумен няма установено огнище на инфлуенца по птиците. В страната заболяването е констатирано на 14 декември м.г. година във Видинско.  

До 16 януари трябва да се проведат заседанията на общинските епизоотични комисии, реши Областната епизоотична комисия.  Преброяване на домашните птици по населените места в област Шумен трябва да се извърши до 1 февруари. Областната дирекция по безопасност на храните ще осъществява постоянен ветеринарно-медицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност.

Предвижда се служителите на ОБДХ-Шумен да извършват съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици, като се вземат незабавно проби.

Собствениците на домашни и други видове птици, отглеждани на закрито, трябва да не допускат излизането им извън дворовете. По възможност да създават условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите видове домашни птици, да съхраняват фуража в закрити помещения, да информират незабавно обслужващите ги ветеринарни лекари или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или повишаване на смъртността.

ШУМ.БГ