В началото на следващата седмица започва газификацията на детска градина „Пролетна дъга“ и на филиала "Звездици" на детската градина „Космонавт“, съобщи за ШУМ.БГ зам.-кметът по строителство в община Шумен инж. Боян Тодоров.

Фирмата изпълнител вече е избрана. Това е шуменската „Термо +“ ООД, която е предложила цена на услугата 121 790 лв. без ДДС при прогнозна стойност на обществената поръчка 126 879 лв. без ДДС. Една част от средствата са осигурени от икономии по европроекта за наскоро газифицираните детска ясла "Тракийче", ДГ "Дружба" и ДГ "Братя Грим", а друга част – от държавния бюджет.

„Фирмата трябва да действа много бързо и до 10 април двете детски заведения да са вече газифицирани. В противен случай е възможно да не усвоим средствата по европроекта“, обясни инж. Тодоров.

Той допълни, че по предварително създадената организация за газифицирането работният процес в градините няма да бъде нарушаван, тъй като строителните дейности ще се извършват в сутеренни помещения, където няма деца. Там ще бъдат поставени котли, които ще се свържат със съществуващата топлинна инсталация в детските заведения.

Изпълнителят „Термо +“ се е състезавала с други 5 фирми в обявената от общината обществена поръчка. Тя е предложила икономически най-изгодната оферта. Освен това гаранционният срок след завършването на обекта ще бъде 96 месеца или 8 години.

Останалите фирми, които са подали документи за участие в поръчката са: „Овергаз Инженеринг“ АД – София, „Хоумгаз“ ЕООД – гр. Пазарджик, „Топлогаз Инженеринг“ ЕООД – гр. Плевен, „Черноморска газова компания“ ЕООД – гр. Варна и „Газмонтаж Инженеринг РЗ“ ЕООД – гр. Разград. И петте фирми са отстранени от надпреварата заради това, че не отговарят на някои от условията в поръчка -  по отношение на техническо или ценово предложение.

ШУМ.БГ